موزیک و موزیک ویدیو

موزیک و موزیک ویدیو

نقد و رمزگشایی نماهنگ Behemoth – Blow Your Trumpets Gabriel 2014 (جبرئیل در صورت بدم)

اثر جاه طلبانه Behemoth رقص با شیطان … اثری جاه طلبانه به معنای واقعی از  … ابتدا با فرم شروع…
بستن
بستن