نقد انیمیشن «بچه رئیس» + نقد انیمیشن «لک لک ها»

    داستان «بچّه رئیس» درباره کودکی است که از شرکت کودکان مأموریت یافته تا با نفوذ در یک خانواده، جلوی نقشه رئیس قبلی شرکت را بگیرد. کودکی که با خوردن شیری مخصوص، همواره کودک می‌ماند. داستان «لک لک ها» هم درباره کودکی است که به لک لک ها نامه می نویسد که برای او … ادامه خواندن نقد انیمیشن «بچه رئیس» + نقد انیمیشن «لک لک ها»