آتئیسم

نقد فیلم قلمروی بهشت (Kingdom of Heaven)؛ جنگ‌های مذهبی
فیلم سینمایی

نقد فیلم قلمروی بهشت (Kingdom of Heaven)؛ جنگ‌های مذهبی

قلمروی بهشت (Kingdom of Heaven) نام فیلمی حماسی از ریدلی اسکات است. محور داستان، زندگی بالیَن دا اِبِلین، فرزند نامشروع…