آدام سندلر

نقد و رمزگشایی فیلم Uncut Gems 2019 (جواهرات تراش نخورده)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Uncut Gems 2019 (جواهرات تراش نخورده)

یکی دیگر از فیلم های برگزیده فصل جوایز امسال از برادران سفدی است که دو سال پیش فیلم ساده و…