انولا هولمز

نقد و رمزگشایی فیلم Enola Holmes 2020 (انولا هولمز)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Enola Holmes 2020 (انولا هولمز)

فیلم‌های زن سالارانه جدید سرکوب‌ها و خشم‌های خورده شده زنان روز آمریکا را التیام می‌بخشد و البته در مسیر منافع…