تحلیل و بررسی فیلم The Nun – راهبه

نقد و رمزگشایی فیلم The Nun 2018 (راهبه)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم The Nun 2018 (راهبه)

دراکولا در سینما به سمبلی سیاسی از کمونیست در دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد میلادی تبدیل شد تا اهریمن با…