حماسه چندجهانی

نقد و رمزگشایی فیلم دکتر استرنج در چند جهان دیوانگی Doctor Starnge in the multiverse of madness
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم دکتر استرنج در چند جهان دیوانگی Doctor Starnge in the multiverse of madness

فیلم دکتر استرنج ۲ : در چندجهان دیوانگی جدیدترین اثر سینمایی استودیو مارول است. این اثر مخاطب را وارد هزارتویی…