دادگاه هفت شیکاگویی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Trial of the Chicago 7 2020 (دادگاه شیکاگو هفت)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Trial of the Chicago 7 2020 (دادگاه شیکاگو هفت)

اینجا فیلمسازان آمریکایی و هالیوود که باید آنان را شوالیه‌های فرهنگی خواند وارد عمل می‌شوند و با نگاهی نیمه تاریک…