دانکرک

نقد و رمزگشایی فیلم Dunkirk 2017 (دانکرک)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Dunkirk 2017 (دانکرک)

وقتی انگلیسی‌ها از حقارت «Dunkirk»، پیروزی سینمایی ساختند! انگلیسی‌ها از آنچه در«Dunkirk» حین جنگ جهانی دوم رخ داد، حماسه ساخته‌اند…