دیوید فینچر

زشتی و بدی های سینمای غرب کدامند؟
مقالات و مطالب مفید

زشتی و بدی های سینمای غرب کدامند؟

گاه فیلمسازان جهان غرب بالاخص هالیوود با سوژه قرار دادن این‌که چرا در عین وجود خداوند، بشر و گاه حتی پیامبران…