روباه

نقد و رمزگشایی انیمیشن 2016 Zootopia (زوتوپیا) | بهترین انیمیشن!
انیمیشن سینمایی

نقد و رمزگشایی انیمیشن 2016 Zootopia (زوتوپیا) | بهترین انیمیشن!

زوتوپیا زوتوپیا فقط به این دلیل به یکی از بهترین انیمیشن‌های سینما تبدیل شد که والت دیزنی دست به حرکت…