روز واقعه حسین ابن علی

نقد و بررسی فیلم سینمایی روز واقعه؛ برترین و زیباترین اثرِ عاشورایی
فیلم سینمایی

نقد و بررسی فیلم سینمایی روز واقعه؛ برترین و زیباترین اثرِ عاشورایی

به قطع یقین و عقل سلیم روز واقعه نه تنها از بهترین آثار سینمایی ایران و بلکه بهترین اثر تاریخ…