زنان کوچک

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی 2019 The Little Women(زنان کوچک)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی 2019 The Little Women(زنان کوچک)

دو فیلم صامت در سالهای 1917 و1918 به کارگردانی الکساندر باتلر و هارلی نولز، 4 فیلم بلند سینمایی در سال…
سینما در دستان سیا در جنگ‌سرد
مقالات و مطالب مفید

سینما در دستان سیا در جنگ‌سرد

کتاب «جنگ‌ سرد فرهنگی» نوشته خانم «فرانسیس استونر ساندرس» ثابت می‌کند که سازمان ‌سیا آمریکا در طول دوران جنگ ‌سرد…