سرقت پول

نقد و رمزگشایی سریال Money Heist 2017 (خانه کاغذی)
سریال

نقد و رمزگشایی سریال Money Heist 2017 (خانه کاغذی)

 خانه کاغذی  یا “سرقت پول“ داستان تیمی است که هر کدام با سوابقی از دزدی دور هم جمع شده‌اند تا…