سرگذشت ندیمه

سریال سرگذشت ندیمه؛دیدار لیبرالیسم با حکومتی دینی مسیحی!
سریال

سریال سرگذشت ندیمه؛دیدار لیبرالیسم با حکومتی دینی مسیحی!

سرگذشت ندیمه اساساً تلاشی برای هراس‌افکنی نسبت به سر کار آمدن حکومت دینی از نوع بنیادگرایی مسیحی است. با نشانه‌گذاری…