شوالیه سبز

رمزگشایی شوالیه سبز،داستانی قرون وسطایی برای آزمودن ایمان!
فیلم سینمایی

رمزگشایی شوالیه سبز،داستانی قرون وسطایی برای آزمودن ایمان!

فضای داستان‌های قرون وسطایی همواره سرشار از اژدها و افسانه و سحر و جادوست. چرا راه دور برویم، سریال بازی…