محمدهاشم شعبانی

نقد و رمزگشایی انیمیشن یوگی و دوستان؛ یک اثر نوستالژیک
انیمیشن سریالی

نقد و رمزگشایی انیمیشن یوگی و دوستان؛ یک اثر نوستالژیک

شخصیت یوگی در ابتدا یک شخصیت فرعی در داستان های هاکلبری هوند بود. اما هانا باربارا، خالق این شخصیت ها…