#محمدهاشم_شعبانی

نقد و رمزگشایی سریال کتابچه سه امپراطوری (افسانه جومونگ)
فیلم و سریال

نقد و رمزگشایی سریال کتابچه سه امپراطوری (افسانه جومونگ)

شاید بی راه نباشد که بگوییم این فیلم در ایران بیشترین علاقه مند را داشته است.مردم ایران طرفدار شدید این…