مرد ایرلندی

نقد و رمزگشایی فیلم The Irishman 2019(مرد ایرلندی)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم The Irishman 2019(مرد ایرلندی)

چطور رئیس مهمترین اتحادیه کارگری جهان مفقود می‌شود و بیش از نیم قرن سرنوشت محتوم او پوشیده می‌ماند و اسکورسیزی…