نقد فیلم به سوی ستارگان

نقد و رمزگشایی فیلم Ad Astra 2019 (به سوی ستارگان)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Ad Astra 2019 (به سوی ستارگان)

فیلم “به سوی ستارگان” ساخته “جیمز گری” طبق معمول این دسته از فیلم های به اصطلاح علمی/افسانه ای، درباره سالهای…