نقد فیلم جوکر

نقد و رمزگشایی فیلم Joker 2019(جوکر)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Joker 2019(جوکر)

مقدمه ای از سوی آی‌نقد: اعتراض، آشوب، هرج و مرج. آیا نظاره‌گر یک حرکت سیاسی جدید هستیم. جوکر تاد فیلیپس…