نقد فیلم سقوط کاخ سفید

بررسی و تحلیل فیلم White House Down 2013 (سقوط کاخ سفید)
فیلم سینمایی

بررسی و تحلیل فیلم White House Down 2013 (سقوط کاخ سفید)

واقعا از 100 فیلم سینمایی تولید شده در سال در کشور ما، چند فیلم در راستای منافع ملی و سیاست…