نقد فیلم ماجرای نیمروز۲(رد خون)

نقد و رمزگشایی فیلم Midday Adventures: Trace of Blood 2019 (ماجرای نیمروز۲:رد خون)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Midday Adventures: Trace of Blood 2019 (ماجرای نیمروز۲:رد خون)

قسمت پایانی ماجرای نیمروز از تیغ سانسور رها نشد و یکی از مدعیان اتصال به جریان انقلابی، در یک بلاهت…