نقد و بررسی فیلم پلتفرم (The Platform) ساخته گالدر گازتلو اوروتیا

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Platform 2019 (پلتفرم)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Platform 2019 (پلتفرم)

  «نقد تطبیقی» الگویی رایج در میان منتقدان، برای تحلیل مقدماتی هر اثر هنری است. الگویی رایج که حجم ارجاعات…