#همه_خادم_الرضاییم

نقد و بررسی فیلم عنکبوت مقدس؛ عنکبوت قاتلی که مقدس نبود!
فیلم سینمایی

نقد و بررسی فیلم عنکبوت مقدس؛ عنکبوت قاتلی که مقدس نبود!

فیلم سینمایی عنکبوت مقدس فیلمی است در مورد قاتل سریالی سعید حناچی. مسئله ای که چندین بار سوژه سینما و…