پدینگتون

نقد و رمزگشایی فیلم های سینمایی Paddington (پدینگتون)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم های سینمایی Paddington (پدینگتون)

پدینگتون با مجموعه‌ای جمع و جور و کم خرج، وارد فرهنگ آمریکایی شد تا جایی که کلاه قرمزش و بادکنک‌…