پرنسس دایانا

نقد و رمزگشایی فیلم spencer 2021 (اسپنسر) | فراری از خشونت ملکه!
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم spencer 2021 (اسپنسر) | فراری از خشونت ملکه!

اسپنسر همان‌گونه که انتظار می‌رفت یکی از مهجورترین فیلم‌های اسکاری و همچنین سینمای جهان شد، فیلمی که باید آن را…