چادویک آرون بوزمن

نقد و رمزگشایی فیلم Black Panther 2018 (پلنگ سیاه)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Black Panther 2018 (پلنگ سیاه)

داستان فیلم پس از وقایع فیلم « کاپیتان آمریکا : جنگ داخلی » اتفاق می افتد. یعنی جایی که تونی…