کرونا

نقد و رمزگشایی فیلم 2011 Contagion (شیوع)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم 2011 Contagion (شیوع)

به بهانه کرونا! در تاریخ سینما فیلم های بسیاری درباره شیوع بیماری های خطرناک و لاعلاج ساخته شده که بعضا…