کریستوفر نولان

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Tenet 2020 (تنت یا انگاشته)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی Tenet 2020 (تنت یا انگاشته)

«تنت» شاهکاری که از آن به عنوان ناجی سینمای جهان یاد می‌شد فیلمی به شدت بدفهم و بیش از اندازه…
نقد و رمزگشایی فیلم Dunkirk 2017 (دانکرک)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم Dunkirk 2017 (دانکرک)

وقتی انگلیسی‌ها از حقارت «Dunkirk»، پیروزی سینمایی ساختند! انگلیسی‌ها از آنچه در«Dunkirk» حین جنگ جهانی دوم رخ داد، حماسه ساخته‌اند…