کشتار سرخپوستان (قتل عام سرخپوستان (نقد (اسپریت (انیمیشن

بررسی و تحلیل Spirit: Stallion of the Cimarron 2002 (اسپریت، اسب سیمارون)
انیمیشن سینمایی

بررسی و تحلیل Spirit: Stallion of the Cimarron 2002 (اسپریت، اسب سیمارون)

انیمیشن «اسپریت» به داستان اسبی می‌پردازد که در زمان استقرار اروپائیان در آمریکا، توسط سربازان آمریکایی اسیر می‌شود و پس…