کودا

نقد و رمزگشایی فیلم CODA 2021 (کودا)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم CODA 2021 (کودا)

شاید فیلم‌های خانوادگی و درام‌های عاشقانه دو دهه آخر قرن بیستم هالیوود یعنی سال‌های دهه 90 و 80 آمریکا را…