The Mauritanian

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Mauritanian 2021 (موریتانیایی)
فیلم سینمایی

نقد و رمزگشایی فیلم سینمایی The Mauritanian 2021 (موریتانیایی)

موریتانیایی یک فیلم دیگر از عوارض 11 سپتامبر و قضایای گوانتانامو و ماجرای ربودن و شکنجه بازداشت شدگان این زندان…