دوره های آموزشی

انیماتیک: دوره جامع آموزش کمیک، مانگا و داستان مصور

انیماتیک: دوره جامع آموزش کمیک، مانگا و داستان مصور

دوره جامع انیماتیک (مقدماتی) مجموعه 16 سرفصل آموزشی مفصل در حوزه کمیک، مانگا، استوری برد، داستان مصور و کارتونی هست.…