پاتریک بیتمن

نقد و بررسی فیلم روانی آمریکایی (American Psycho)؛ به همراه تحلیل سیگما
فیلم سینمایی

نقد و بررسی فیلم روانی آمریکایی (American Psycho)؛ به همراه تحلیل سیگما

سطح اینترنت جایی است پُر از میم(جوک اینترنتی). در میان کوه میم های اینترنتی که از آثار مختلف سینما و…