انیمه سریالی

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

مفاهیم و داستان های دینی در انیمه اتک ان تایتان

انیمه اتک ان تایتان از نظر دینی الگو برداری هایی داشته است. بیشترین الگوگیری انیمه اتک ان تایتان از عهد قدیم و سرگذشت قوم یهود بوده است. البته که همچون لایه تاریخی این لایه دینی هم ادیان و اقوام دینی مختلف را ترکیب کرده است که دلیلش می تواند همان همزاد پنداری بین المللی با این اثر باشد.

 یمیر

ماجرای یمیر و درختی که به آن وارد می شود به داستان آدم و حوا باز می گردد. اینکه حوا از طریق شیطان که به شکل یک مار درآمده فریب می خورد و آدم را تشویق به مصرف سیب عدن می کند.

در داستان های تورات شیطان به آدم و حوا می گوید: خدا از روح خودش در شما دمیده پس شما می توانید به مقام خدایی برسید. اما چون علم ندارید و فانی هستید نمی توانید خدا شوید. اینگونه بود که آدم و حوا از سیب عدن خوردند و علم پیدا کردند. پس از آن برای اینکه به میوه درخت جاودانگی نرسند خدا آنها را از بهشت بیرون کرد. در انیمه اتک ان تایتان نیز یک زن وارد یک درخت می شود و به واسطه یک موجود مار شکل به تایتان تبدیل می شود و اصطلاحا آن قدرت یا دانش را به دست می آورد.

از طرفی تایتان ها موجوداتی تقریبا جاودانه هستند. پس می توان درخت موجود در انیمه اتک ان تایتان را نمادی از درخت جاودانگی دانست که انسان توانست به آن دست بیابد و قدرت الهی به دست آورد. قدرت خداگونه ای که با آن توانستند به سرعت پیشرفت کنند و قدرت سیاسی زیادی به دست آورند. پس یمیر و درختی که در آن به قدرت تایتان می رسد هم می تواند نماد درخت علم باشد هم می تواند نماد درخت جاودانگی باشد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
درخت داخل مسیر و درخت کابالا… تایتان یمیر و تایتان های معمولی که تایتان شیفتر نیستند، جاودانه هستند و اینکه ۹ تایتانی که ۱۳ سال عمر میکنند اگه هرکدامشان به درختی که در بُعد دیگر هست و یمیر داخلش است برسند می توانند جاودانه بشوند و اصلا مثل خدا بشوند(استغفرالله)

یمیر یکی از برده های قوم الدیا است. او با پادشاه این قوم ازدواج می کند و به او خدمت می کند. در اینجا شباهت هایی بین داستان اتک ان تایتان و داستان قوم یهود وجود دارد. اینکه یهودیان برده مصریان شدند و به آنها خدمت کردند. شباهت های دیگر و قابل اتکا تری بین این بخش داستان با هخامنشیان و استر وجود دارد. اگر دقت کنید پادشاه الدیایی یک کلاهخود دو شاخ دارد. دو شاخ کلاهخود در وهله اول به الگوگیری این انیمه از وایکینگ ها باز می گردد. اما شبهات و ادعا هایی مبنی بر یکی بودن شخصیت های کوروش و ذوالقرنین مطرح شده است. با توجه به معماری کاخ پادشاه الدیایی می توان گفت که این پادشاه همان کوروش است. اما در طول تاریخ کوروش چنین همسری نداشته. یمیر بیشتر شبیه به استر است. استر همسر یهودی خشایار شاه بود. استر با مست کردن پادشاه از او اجازه کشتار ایرانیان را گرفت و در روز 13 فرودین تعداد زیادی از ایرانیان که بین 70 هزار تا 300 هزار در منابع مختلف تاریخی ذکر شده را کشت. برای درک بهتر این عدد خوب است بدانید ارتش جاویدان هخامنشی 10 هزار نفر نیرو داشته است. در کل هر وقت کلید واژه های عدد 13 و ملکه بودن را در کنار هم دیدید به یاد ماجرای استر بیافتید. یمیر هم 13 سال عمر می کند که تاکید شدیدا زیادی در طول داستان روی عدد 13 می شود. همچنین کلید واژه ملکه را هم دارد.

از طرف دیگر می توانیم داستان سلیمان نبی را با داستان این بخش از اتک ان تایتان تطابق دهیم. اگر تایتان ها را نمایده اجنه بدانیم، پادشاه الدیایی توانسته اجنه را تحت کنترل خودش در بیاورد و به کمک اجنه پیشرفت زیادی برای حکومت خودش رقم بزند. دقیقا همانند سلیمان نبی که با در بند کردن شیاطین از آنها در راستای پیشرفت استفاده کرد. نا گفته نماند که طبق روایات یهودی سلیمان یک پیامبر نیست و یک پادشاه قوی محسوب می شود. به همین دلیل است که در انیمه اتک ان تایتان ما چیزی برازنده یک پیامبر از پادشاه الدیایی نمی بینیم. دلیل محکم دیگری که می توان پادشاه الدیایی را به سلیمان تشبیه کرد بنایی یمیر برای اوست. اصلی ترین استفاده ای که سلیمان از جنیان کرد ساخت معبد یا همان بنایی بود.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
ارتش الدیایی ها که هم شبیه وایکینگ ها هستند، هم ارتش سلیمان، هم ارتش کوروش و هم ارتش ذوالقرنین… نکته جالب اینکه فریتز دیوار ها را می سازد و ذوالقرنین سد را جلوی یاجوج و ماجوج می سازد و این شباهت مهمی بین اصلی ترین کار زندگی این دو است

یمیر سه دختر دارد که قدرت او را به اسم می برند. رز، ماریا و سینا. سینا در فارسی اسم پسر است اما در اینجا اسم دختر است. اسامی این سه دختر است که بر روی دیوار های جزیره پارادایس گذاشته می شود. در تورات در داستان حضرت نوح روایت می شود که نوح دنیا را به سه پسرش می بخشد. در بخش اسطوره توضیح می دهیم چرا سه فرزند یمیر دختر بودند.

طی وقوع یک جنگ بزرگ(جنگ جهانی) بخشی از الدیایی ها به سرزمینی خاص که جزیره ای شکل است فرار می کنند. تاریخ این قوم شباهت زیادی با قوم و اساطیر یهودی همچون استر و سلیمان داشت. همچنین فرار آنها به یک جزیره نیز شباهت زیادی به سرگذشت یهود دارد. زیرا یهودیان به فلسطین رفتند که کشوری است واقع بین دو دریا. همچنین آرمان اسرائیل تصاحب سرزمین های بین نیل تا فرات است که از روی پرچمش می توان این را فهیمد. اگر چنین آرمانی تحقق یابد می توان گفت که اسرائیل واقعا همانند یک جزیره شده است.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

تاوان گناهان

در طول داستان انیمه اتک ان تایتان بارها به گناه کار بودن قوم الدیا اشاره می شود. در اعتقاداد مسیحی می خوانیم که به دلیل خوردن سیب عدن توسط آدم و حوا تمام بشریت گناه کار هستند. یعنی به دلیل گناه اجداد فرزندان هم گناه کار اند. در اتک ان تایتان نیز همین گونه است و الدیایی هایی که در داخل دیوار ها یا اردوگاه ها زندگی می کنند بخاطر گناه اجدادشان گناه کار شناخته می شوند.

تایتان هایی که به مردم داخل جزیره پارادایس حمله می کردند هم نژاد مردم جزیره بودند. یعنی خودشان با خودشان درگیر بودند. در تورات آمده که پس از بازگشت موسی از کوه تور و اختلاف افتادن بین یهودیان در پرستش خدا و گوساله سامری، خداوند دستور داد که یهودیان به روی هم شمشیر بکشند و با همدیگر بجنگند. یعنی خودشان خودشان را بکشند. که البته در اعتقادات یهود گوساله سامری متعلق به سامری نیست بلکه متعلق به هارون علیه السلام است. یعنی جنگی بین پیروان دو برادر به نام های موسی و هارون و پیروان آنها رخ می دهد. به طور کلی تاوان گناهانشان را با کشتن همدیگر می دهند. همانند داستان انیمه اتک ان تایتان.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
شباهت تایتان ها با مجسمه گناهکاران

درخت و سر بریده

حضرت زکریا علیه السلام در حالی که در یک درخت پوک پنهان شده بود به وسیله اره در حالی که در درخت بود به شهادت رسید. حضرت یحیی علیه السلام نیز به دستور پادشاه و برای مهریه همسرش سر بریده شد. این دو کلید واژه سر بریده و درخت را می توانیم در نهایی ترین سکانس های اتک ان تایتان ببینیم. هنگامی که ارن یگر را زیر درخت دفن می کنند در حالی که فقط سر قطع شده از وی باقی مانده. چون یحیی از پیامبران مهم می باشو بلاخص برای یهودیان، الگو برداری از او اصلا بعید نیست مخصوصا برای نمایش مظلومیت.

 مسیحیت

علاوه بر اعتقادات مسیحی درباره گناه اجداد، ما می توانیم تثلیث را هم در انیمه اتک ان تایتان مشاهده کنیم. مسیحیان به سه خدا یا سه بخش از خدا اعتقاد دارند. پدر پسر روح القدس. در انیمه نیز ما سه دیوار داریم. فضای داخلی دیوار ها را می توان نمادی از دین دانست. یعنی دین انسان های داخل دیوار را محصور کرده. پشت دیوار ها فضایی بزرگ، آزاد و پر از پیشرفت های علمی وجود دارد. در طول انیمه مشاهده می کنیم که تنها عبادت گاه موجود در پارادایس کلیسا است. اسقف های این کلیسا هم صراحتا بیان می کنند که دیوار ها را می پرستند. پس هم اعتقاد سه گانه تثلیث مسیحی توسط تنها عبادت گاه موجود اثبات می شود و هم طبق گفته روحانیون دینی جزیره دیوار ها نماد دین تلقی می شوند. از همان ابتدای داستان ما از این دیوار ها تنفر داریم. چون علاوه بر اینکه نتوانستند مردمی که در داخل زندگی می کنند را از خطر نجات دهند، نماد و نشانه زندانی بودن و عدم وجود آزادی هم بودند. کلمه آزادی از پر تکرار ترین واژه هایی است که ارن یگر از آن استفاده می کند و همیشه آرزو دارد از این دیوار ها خارج شود. او دوست دارد به سمت دریا برود که می تواند نمادی از آزادی باشد. آزادی از قید و شرط بیهوده دین.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
شکسته شدن مجسمه عیسی و مریم به عنوانی نمادی برای تخریب دین

نا گفته نماند که دیدگاه های تثلیثی دیگری هم وجود دارد. یکی از دیدگاه های تثلیثی بیان می کند:” عیسی چون تعمید یافت(پاک شد) فورا از آب(که در آن غسل کرده بود) بیرون آمد که در آن لحظه آسمان بر او گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده و بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.” چقدر جالب است که کلید واژه کبوتر و روح القدس در این دیدگاه یکسان هستند که هر دو را می توانیم در انیمه اتک ان تایتان پیدا کرد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

رنسانس و قرون وسطا

رنسانس دوره ای است بعد از قرون وسطا که پس از آن اروپا شروع به پیشرفت کرد. در این دوره نظریات جدایی دین از سیاست و… مطرح شد. در انیمه اتک ان تایتان کسانی که بخواهند از دیوار بیرون بروند مرتد خوانده می شوند و حکمشان اعدام است. این دیوار ها باعث شده اند که الدایایی های داخل پارادایس از پیشرفت علمی صنعتی دنیا دور بمانند و عقب مانده باشند. کلیسا نیز در راس این قضایا نشان داده می شود. دقیقا همانند اروپا که در قرون وسطا بخاطر دخالت های کلیسا و نظام فئودالی که به کلیسا وابسته بود از پیشرفت های کشور های شرقی و کشور های اسلامی شدیدا عقب مانده بود.

در دوره قرون وسطا و در اروپا سه گروه وجود داشتند که خودشان را از افراط گرایی کلیسا پنهان کردند. دسته اول یهودیان، دسته دوم دانشمندان، دسته سوم مخالفان مسیحیان یا همان ضد دینان بودند. این سه دسته با هم  متحد شدند و انجمن های مخفی تشکیل دادند. یکی از این انجمن ها صلیب رز نام داشت. جالب است که در انیمه اتک ان تایتان دانشمندانی که قصد ساخت بالن دارند و مخالفان حکومت حاکم هستند، دست به تشکیل گروه های مخفی می زنند تا حکومت را سرنگون کنند. در یکی از ova های انیمه نشان داده می شود که ارن یگر یک بالن می سازد تا از دیوار عبور کند. یعنی ارن یگر هم جزو دسته دانشمندان است هم جزو دسته ضد دین ها. کشیشی به نام مارتین لوتر به سرزمین های فلسطین و سوریه می رود و با فرقه های مخفی آشنا می شود و آنها را در اروپا گسترش می دهد. این فرقه ها با پوشش مسیحیت شروع به فعالیت علیه مسیحیت می کنند. فرقه صلیب رز یکی از زیر مجموعه های فرقه روشن ضمیران یا همان ایلومیناتی بود. با توجه به تلفظ ژاپنی کلمه الدیا ما به واژه روشن فکر می رسیم. پس الدیا به معنای روشن ضمیران یا همان ایلومیناتی هم هست.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
فرقه مخفی صلیب رز

در جزیره پارادایس یکی از دیوار ها رز نام دارد و نمادی که برای محافظان آن استفاده می شود صلیب رز است. دقیقا همانند فرقه های قرون وسطایی دیوار رز زیر مجموعه حکومت الدیا است که یعنی رز زیر مجموعه ایلومیناتی است. همچنین گردن آویز برخی اسقف ها شباهت زیادی به گردن آویز فراماسون ها دارد. در طول داستان مشخص می شود همه چیز که در مورد دیوار ها توسط کلیسا گفته شده است دروغ است و تمام این دروغ ها برای حفظ قدرت کلیسا و حکومت گفته شده است. دقیقا همان نتیجه گیری که در دوره رنسانس از دین مسیحیت و کلیسا توسط فلاسفه غربی گرفته شد.

در اینجا می توان تفسیر دیگری از تایتان ها ارائه داد. تایتان ها می توانند نماد گناهکاران باشند. در تصاویر ثبت شده دوره رنسانس انسان های جهنمی به شدت شبیه به تایتان های این انیمه به تصویر درآمده اند.

نیرو های گشت زنی بیرون از دیوار ها روی لباسشان یک بال سفید طراحی شده است. بال اشاره به پرواز و آزادی دارد و گشت زدن بیرون از دیوار ها حقیقتا آزادی محض است. حکومت با این نیرو ها مشکل دارد و همیشه در مسیرشان سنگ اندازی می کند. این نیرو ها نماد آزادی خواهان هستند که می خواهند از بند دین رها شوند اما حکومت دینی آنها را محدود نگه می دارد. آنها همه چیزشان را می دهند و طبق دیالوگ های شخصیت ها در راه علم حاضرند جانشان را هم فدا کنند. یعنی دین و علم در تقابل هم نشان داده می شود که با رجوع به باور های مسیحی در قرون وسطا درست هم هست. این نیرو ها می خواهند منشاء و ماهیت تایتان ها را کشف کنند و بیرون دیوار ها را بشناسند که نوعی تحقیق علمی به حساب می آید. شخصیت هانجی سردمدار این پژوهش های علمی به حساب می آید.

است تک شاخ از نماد های مشهور محافظ اسباط یهود است(منبع اینجا)… بال ها که با هم تداخل دارند و رنگ تیره و روشن دارند نماد تداخل ابعاد و تقابل علم و دین هستند… رز ها اشاره به قرقه صلیب رز دارد که یک صلیب هم پشتشان طراجی شده

منجی

ارن یگر نماد منجی الدیایی ها است. اول اینکه او الدیایی ها که نماد قوم یهود بودند را نجات می دهد پس همان مسیح یا ماشیح یهود است. دوم اینکه او باعث نجات قوم الدیا از دیوار ها می شود و به عبارتی محدودیت ها را می شکند. طبق اعتقادات یهودی مسیح یا ماشیح قرار است منجی آنها باشد و آنها را به سروری دنیا برساند. در اینجا ارن منجی قوم الدیا که نماد یهود است می شود.

اصل تثلیث را می توان در رابطه ارن و پدرش کاملا مشاهده کرد که اثبات دیگری بر مسیحا بودن ارن یگر است. در تثلیث گفته می شود پدر، پسر، روح القدس. پدر همان خالق، پسر مسیح و روح القدس چیزی است که واسطه خالق برای دمیدن روح در مسیح است. در انیجا گریشیا یگر همان پدر، ارن یگر همان مسیح(پسر) و قدرت تایتانی همان روح القدس است که واسطه بین پدر ارن و خود ارن است. حتی پدر ارن یک کلید به ارن می دهد که تمام علم مهم دنیا پشت دری است که با آن کلید باز می شود. ارن یگر به زیرزمین می رود و گنج هستی را پس از سختی های بسیار در یک کتاب پیدا می کند. کشف راز هستی از خاص ترین داستان های دینی مسیحیت به شمار می رود. در مسیحیت گفته می شود شیطان از خدا راز هستی را طلب کرد و به همین دلیل خدا او را از بهشت راند.

طبق گفته نویسنده اتک ان تایتان او تایتان ها را از انسان هایی که حرف حساب حالی شان نمی شود الگو گرفته. پس می توان گفت که ارن نمایده عقل است که با نمایندگان جهل مبارزه می کند. شکافته شدن دیوار ها و فتح دنیا توسط ارن یگر به معنای پایان دوره دین و شکوفایی دنیای علم است. این علم به تمام دنیا می رود و تمام آن را تصرف می کند. تایتان هایی که دیوار دین را تشکیل داده اند شروع به نابودی دنیا می کنند پس می توان گفت دین باعث نابودی و جنگ است. زمانی دنیا نجات پیدا می کند که گرداننده این دین را از بین می برند.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

پارادایس

نام جزیره پارادایس به معنای بهشت است. طبق اثبات هایی که در مقاله نقد و بررسی اتک ان تایتان از نگاه تاریخی انجام دادیم می تواند به بهشت موعود یهودیان اشاره داشته باشد. شاید برایتان جالب باشد که کلمه پارادایس از پردیس می آید. پردیس به معنی باغ هایی است که دور تادورشان دیوار کشیده شده. این اماکن مخصوص پادشاهان بوده اند.

زن در ادبیات سینما نماد سرزمین است. پس سه خواهر یا سه تا دیوار یعنی:

۱.ماریا:اشاره دارد به مسحیت و حضرت مریم (ع)

۲.دیوار رز که به انجمن های مخفی اشاره دارد

۳.دیوار سینا اشاره به منطقه سینا که در مجاورت اسرائیل است پس می تواند نماد یهود باشد

از آن سو که فرقه های مخفی زاده سرزمین فلسطین بودند، حضرت مریم زاده سرزمین فلسطین بود و منطقه سینا در مجاورت فلسطین است، هر سه به منطقه اسرائیل اشاره دارند.

همانطور که پیش تر گفتیم ارن یگر نماد مسیح است. جالب است که هنگام حمله ارن با تایتان های عظیم الجثه، این تایتان ها در آب شنا می کنند و به سمت دشمن می روند. این یک اشاره به ماجرای ماهی حضرت عیسی اشاره دارد. همچنین نماد کبوتر که به ارن یگر نسبت می دادند نمادی از روح القدس است. ارن یگر در نهایت خودش را قربانی می کند بخاطر گناهان الدیایی ها. دقیقا همانند روایت مسیحیان از حضرت عیسی که می گویند او بخاطر گناه بشریت خود را قربانی کرد.

دیوار هایی که هم نماد تثلیث هستند و هم معنای مطرح شده در پاراگراف های بالا را می دهند

یهودیت

یهودیان بارها در طول تاریخ از کشورهایی که در آن ها می زیستند اخراج شدند. یکی از دلایل اصلی این کار عید فطیر یهودیان است. در این عید یهودیان با شکنجه یک کودک خون او را می کشیدند و این خون را با آرد مخلوط می کردند. با این خمیر نان خاصی می پختند و در عید فطیر آن را مصرف می کردند. طبق برخی منابع هنوز هم چنین مراسمی در بین یهودیان انجام می شود. در زمان های گذشته یهودیان جدا از سایر قومیت های داخل یک کشور زندگی می کردند و دور خود دیوار می کشیدند. مانند خیبر که قلعه یهودیان در عربستان بود. در برخی کشور های نیز یهودیان را در یک منطقه به اسم گتو محسور می کردند.

الدیایی های داخل کشور مارلی ها همانند یهودیان دوره جنگ جهانی زندگی می کنند. الدیایی ها همانند یهودیان آن زمان بازوبند زرد می بندند و از سایرین تفکیک می شوند، در مکان هایی زشت و کثیف همانند اردوگاه زندگی می کنند که با فنس از بقیه اماکن جدا شده، منفور هستند و مورد تبعیض واقع می شوند. همچنین خورده شدن خواهر گریشیا یگر و سوزاندن الدیایی ها می تواند استعاره ای از هلوکاست باشد. مارلی ها نیز همانند نازی ها بازوبند قرمز دارند.

فرقه های مخفی یهودیان نیز به نمایش در می آید و نشان داده می شود که یک شخص در حکومت وجود دارد که نفوذی یهودی است و اسمش نیز جغد است که به صورت مخفی به فرقه مخفی کمک می کند. در فیلم فهرست شیندلر نیز چنین مضمونی وجود داشت. شیندلر یهودی به صورت مخفی به یهودیان کمک می کرد و در حکومت نیز نفوذ خوبی داشت. اسم جغد نیز بی دلیل نیست. جغد نماد عقل و خرد و حتی نماد الهه آتنا است. جغد یکی از اصلی ترین نماد های فرقه های یهودی بوده و هست. همچنین به یهودیان مارانوس و آنوسی نیز منسوب می شود. این یهودیان کسانی بودند که به ظاهر به مسیحیت یا اسلام روی می آوردند اما در اصل یهودی بودند. جغد از آن سو نماد آنهاست که این مضمون را می رساند که هنگامی شما خوابیده اید ما بیداریم.

ارن یگر اعتقاد دارد که گناه گذشتگان به نسل فعلی ارتباطی ندارد. دیالوگ هایی که بین گبی و خواهر ناتنی ساشا رد و بدل می شود تیر خلاصی است بر این عقیده. چنین عقیده ای را اگر در کنار اطلاعات قبلی قرار دهیم می توانیم تطهیر اعمال یهود در طول تاریخ از باستان تا معاصر را شاهد باشیم. یعنی گناه یهودیان گذشته به یهودیان امروز ارتباطی ندارد.

آخر الزمان دینی

در انتهای داستان اتک ان تایتان ما شاهد یک آخرالزمان هستیم. آخرالزمانی که در آن بسیاری کشته می شوند و خسارات زیادی به مناطق انسانی و طبیعی وارد می شود. پس یکی از اصلی ترین نکات داخل این انیمه اشارات آخرالزمانی آن است.

اولین اشاره آخرالزمانی اتک ان تایتان را می توان در اصلی ترین بنیه های داستان چک کرد. دیوار ها. می دانیم که دیوار ها به نوعی نقش سد را ایفا می کردند. سد هایی که شکسته می شوند و تایتان های عظیم الجثه از آنها بیرون می آیند و دنیا را نابود می کنند. در داستان ذوالقرنین می خوانیم که او سدی را ساخت تا قوم یاجوج و ماجوج که موجوداتی برهنه، وحشی و عظیم الجثه بودند نتوانند سایر اقوام را غارت کنند. از نشانه های آخرالزمان آزاد شدن این قوم وحشی و فروریختن سد ذوالقرنین بیان شده است. همانگونه که در اتک ان تایتان مشاهده می کنیم که سد ها فرو می ریزند، موجودات عظیم الجثه و وحشی آزاد می شوند و آخرالزمان آغاز می شود.

یاجوج و ماجوج همان گاگ و مگاگ هستند. طبق روایات هنگام ظهور دجال ملت های چهارگوشه جهان فریب او را می خورند و توسط گاگ و مگاگ آماده جنگ می شوند. تعداد آنان برابر شن های ساحل یعنی خیلی زیاد خواهد بود. جالب است که بدانید در کتاب حزقیال آمده که همراهان گاگ، مشک و توبال، پارس و کوش و پوت هستند. مشک مردمان ترکیه هستند، کوش به سودان، پوت به سومالی  پارس به ایران نسبت داده می شوند. جالب است که برخی اسامی داخل این انیمه ریشه آریایی و برخی اسامی ریشه ترکی دارند. دلیل چنین ریشه هایی در شخصیت ها می تواند همین مسئله باشد. برای مثال اسم ارن ریشه ترکی و اسم آرمین ریشه آریایی دارد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

در مکاشفات یوحنا که از منابع خاص یهودیان است از چهار سوار آخرالزمان یاد شده است. این چهار سوار عبارتند از سوار بیماری، سوار جنگ، سوار قحطی و سوار مرگ یا دجال. طبق اعتقادات یهود این چهار سوار مهر و موم شده اند و توسط عیسی مسیح آزاد می شوند که آغازگر آخرالزمان هستند. در اتک ان تایتان نیز چنین مضمونی مشاهده می شود. هنگامی که ارن غرش می کند، شکل یک اسکلت است همان طور که در مکاشفات یوحنا سوار مرگ اسکلت تفسیر شده. همچنین ما طی داستان شاهد طاعون، جنگ و قحطی بودیم. ارن یگر نیز مرحله آخر یعنی همان مرگ است. جالب است که طبق گفته های قبلی مشخص شد که ارن مسیح است و مهر و موم سواران آخر الزمان نیز به دست مسیح گشوده می شود.

در آخر اینکه در عقاید شیعیان آمده که منجی هنگام ظهور صیحه آسمانی سر می دهد به طوری که تمام مردم هر کجا که باشند آن را می شنوند و این صیحه شرح حال و اهداف منجی است. ارن یگر نیز همین کار را می کند. نه برای کل دنیا اما برای قوم الدیا چنین اقدامی می کند. اینکه شخصیت آغازگر نابودی و آخرالزمان همانند امام زمان چنین کاری می کند می تواند به نحوی حمله ناخودآگاهانه به ذهن مخاطب برای تخریب وجه منجی شیعیان در اذهان عمومی داشته باشد.

تحلیل عکس یمیر و تایتان ها

شیپوری که در دستان یمیر است به شیپور وایکینگ ها شبیه است. در مقاله بررسی اتک ان تایتان با نگاه تاریخی به شباهت های داستانی اتک ان تایتان با وایکینگ ها اشاره کردیم و این شباهت عادی محسوب می شود. اما این شیپور به شوفار یهودیان هم شبیه است. که هم در این مقاله هم در مقاله های قبلی رفرنس های فراوانی از اتک ان تایتان به یهودیت بیان کردیم و این هم رفرنس مهم دیگری است. چون شوفار یک شیپور نمادین و مهم برای یهودیان محسوب می شود.

ظاهر تایتان هایی که در انیمه اتک ان تایتان به نمایش در می آیند شباهت زیادی به تعداد بالایی از نگاره ها و مجسمه های کلیسایی و دینی دارند که عموما هم در وصف گناهکاران و شکست خوردگان پیکر تراشی شده اند.

با این حال تایتان هایی که در اساطیر یونانی به آنها پرداخته شده بیشترین شباهت اسمی و ظاهری را با تایتان های داخل انیمه دارند.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
شباهت نگاره سقوط تایتان ها و سکانس سقوط تایتان ها در انیمه

ارتباط نفیلیم ها با اتک ان تایتان

نِفیلیم در لغت به معنی «کسانی که باعث می‌شوند دیگران فرو افتند» «سقوط کردگان» یا “غول‌پیکران”، موجودات یا مردمان اسرارآمیزی هستند که در اسفار پیدایش و اعداد از تنخ با همین عنوان و در سفر حزقیال به شکل غیر مستقیم به آن‌ها اشاره شده‌ است. در کتاب مقدس یهودیان و چند کتاب عبری نفیلیم ها دورگه های فرشته و انسان محسوب می شوند. پدران آسمانی و مادران زمینی. نفیلیم در برخی کتب مقدس تایتان و غول هم ترجمه شده که اولین شباهت آن با انیمه اتک ان تایتان است.

در داستان ها آمده: وقتی نفیلیم شروع به خوردن انسان ها کرد تعدادی از فرشتگان به زمین آمدند تا به انسانها در برابر نفیلیم کمک کنند. خداوند به رافائیل دستور داد زمین را که توسط فرشتگان فرو افتاده آلوده و خراب و پلید گشته بهبودی بخش و پاکسازی کن. خدا به گابریل دستور داد که بر ضد موجودات بد اخلاق و پلید و فاسد و فرزندان نامشروعشان و همچنین فرزندان فرشتگان فرو افتاده (نفیلیم) وارد عمل شود.

به نظر میاید هدف برخی افراد الوهیم از اختلاط و دستکاری در نژاد بشر(و تولید نفیلیم ها) جلوگیری از بروز اتفاقی در آینده بود. گفته می شود آنها می دانستند که در آینده در میان انسانها شخصی بدنیا خواهد آمد که به او فرزند انسان می گویند. ولی این فرزند انسان که الوهیم از بدنیا آمدنش وحشت داشته کیست؟

در باره فرزند انسان مطالب مختلفی نقل می شود، عمده این مطالب بر سه محورند:

۱- زمانی خواهد آمد که بدلیل فعال شدن یک ژن باستانی دیگر مردان نمیتوانند زنان را بچه دار کنند، در این زمان که نسل بشر در خطر جدی قرار خواهد گرفت تنها یک زن بطریقی نامعلوم بچه دار میشود و پسری با قابلیت بارور کردن بدنیا میاورد که ادامه نسل بشر بدست او ممکن است و او را فرزند انسان میخوانند.

۲- فرزند انسان شخصی ست که در آخرالزمان در مقابل دجال، شیطان و نفیلیم قد علم کرده آنها را شکست می دهد و در آخر باعث پیشی گرفتن انسان از فرشتگان(الوهیم) خواهد گشت.

۳- مسیحیان تاکید میکنند که فرزند انسان همان عیسی مسیح است که در آخرالزمان باز خواهد گشت و ضد مسیح را نابود خواهد کرد.

مورد دوم می تواند انگیزه خوبی برای برخی افراد الوهیم باشد که دست به خرابکاری در نژاد بشر بزنند تا در آینده سروری خودشان بر جهان حفظ گردد.

این سه محور به خوبی با انیمه اتک ان تایتان ارتباط دارند. بحث عقیم شدن نسل انسان در انیمه اتک ان تایتان توسط زیک مطرح شد. همچنین نمود مسیح و ضد مسیح را پیش تر در مقاله گفتیم که در داستان نفیلیم ها هم آمده است. البته این داستان ها در مورد نفیلیم منبعشان کتب یهودی می باشد. همچنین بحث 9 فرشته ای که به کمک انسان ها آمدند همانند 9 تایتانی است که انسان ها در کنترل دارند. از جالوت نیز به عنوان یک نفیلیم یاد شده که حضرت داوود با یک فلاخن او را از پای درآورد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی
شباهت تصویر مقایسه قد نفیلیم ها و تایتان ها

اوگ باشان

پادشاه کتاب مقدس باشان غولی بود که سعی داشت از عبور بنی اسرائیل از قلمرو اش جلوگیری کند (تثنیه 3). یکی از غول‌های پیش از غبار، او با چسبیدن به بیرون کشتی نوح از طوفان جان سالم به در برد (شبه جاناتان، پیدایش 14:13). او به قدری بزرگ بود که یکی از دندان هایش به اندازه یک تخت بود( مسخه سفریم ). از آنجایی که او علیه ابراهیم توطئه کرد، خدا او را لعنت کرد که توسط یکی از فرزندان ابراهیم کشته شود(پیدایش R. 41-42، 53). در مسخه سفریم، او در واقع به عنوان الیزار، خدمتکار ابراهیم معرفی شده است(حصافه 1: 2؛ یالکوت 765). در زمان خروج، او چشم بد به بنی اسرائیل افکند(تثنیه ر. 1: 22). سرانجام او مستقیماً برای نبرد با اسرائیل بیرون رفت و سعی کرد سنگی به بزرگی کل اردوگاهشان را به سوی آنها پرتاب کند (Ber. 54b). خداوند یک تیم معجزه آسا از مورچه ها را وادار کرد تا سوراخی را از وسط سنگ بخورند که سپس مانند یوغ به گردن او افتاد. سپس خداوند موسی را تا ده ذراع رشد داد و آنقدر بلند شد که غول را به مچ پا بزند و او را بکشد( شبه جاناتان شماره 21:35 ؛ B.B. 54a – b ).

این مطالب در مورد باشان از منابع یهودی استخراج شده اند و شباهتشان با اتک ان تایتان در آن قسمتی است که ارن سنگ بسیار بزرگی را بر می دارد و جلو در می گذارد. حتی جایی سنگ روی خودش هم می افتد. اتفاقا دندان های ارن حدودا اندازه یک تخت یا قد یک آدمی زاد است. این علت دیگری است تا ارن را شخصیت منفی یا همان ضد منجی داستان بدانیم. یعنی نویسنده از همان ابتدا المان های منفی را درون او گنجانده است. البته می توان اوگ باشان را تایتان عظیم الجثه هم دانست.

عوج ابن عنق

همچنین در شباهت با تایتان ها در داستان های دینی آمده: “عوج ابن عنق در منزل حضرت آدم زاده شد و تا زمان موسی زیست. او را فرزند عنق یا عناق پسر حوا دانسته‌اند. همچنین او را مردی بلندقامت دانسته و عمرش را سه‌هزاروپانصد سال نوشته‌اند. گفته‌اند طوفان نوح تا کمر او بود. او به خدا کافر گشت که این کفر بر اثر غرور بیجا در او به وجود آمده بود. به دشمنی با موسی پرداخت. موسی نیز عصای خود بر قوزک پای او زد و بر اثر زخمی که بر پای او به وجود آمد ضعیف گردید. شیرها و گرگ‌ها بر او مسلط شدند و او را خوردند. در داستان‌ها عناق، مادر او را زنی می‌پنداشتند که وقتی می‌نشست ده جریب در ده جریب را می‌گرفت و پسرش عوج چهل ذراع قدش بود.” این شخصیت شباهت فراوانی با تایتان ها و مخصوصا تایتان عظیم الجثه دارد.

الهامات اتک ان تایتان از کمدی الهی دانته

در ابتدای ورود تایتان ها به شهر شیگانشینا مردی کتابی در دست دارد و ابیاتی از آن را می خواند. او 9 بیت از کتاب دانته را می خواند. دانته کتابی در مورد سفرش به بهشت و جهنم نگارش کرده که از اصلی ترین منابع مورد اقتباس هالیوود هم به شمار می رود. در ژاپن هم از این کتاب اقتباس می شود و یکی از معروف ترین اقتباس از آن در انیمه چینسامن است. دانته از طبقه های مختلف جهنم دیدن می کند که هرکدام مخصوص گروهی از گناهکاران است. بیت های قرائت شده در انیمه مربوط به طبقه پنجم جهنم می باشند. با قرائت این ابیات نویسنده به مخاطب می رساند که تایتان ها تقاص گناهان خود انسان هستند. انسان هایی که در قدرت حریص بودند. در طبقه پنجم گناهکاران روی زمین افتاده اند و به شکم خودشان را روی زمین می کشند. حال پدر هیستوریا را به یاد آورید که خزان خزان تا دیوار ها روی زمین به شکم رفت در حدی که صورتش کاملا ساییده شد. این بدان معناست که پدر هیستوریا اینگونه کفاره خاندان پادشاهی را پرداخت کرد. سه بیت انتهایی که قرائت می شوند این مفهوم را دارند که انسان هایی برای حفظ قدرت حتی پاره تن خود و هم خون خود را فروخته اند تا قدرت را در دستان خود نگه دارند. حال باید با ورود تایتان ها تقاص پس بدهند. کتاب دانته این سه بیت را در وصف پادشاه دوم آنژو آورده که اسیر می شود و برای بازگشت به چرخه قدرت دخترش را کنیز پادشاه آتسوی هشتم می کند. پدر هیستوریا نیز دخترش را که پاره تنش و هم خونش بود برای حفظ قدرت خود قربانی کرد و پس از آن باید به مدت 13 سال تایتان بنیادی به عنوان سروری بر هیستوریا حاکم شود تا سلسله و دروغ پادشاهی ادامه یابد. این دلیل آن است که پدر هیستوریا باید تاوان گناه سلسله را به آن شکل پس بدهد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

درگیری های یهودیان و روم

جنگ‌های یهود و روم مجموعه‌ای از شورش‌های بزرگ یهودیان مدیترانه شرقی علیه امپراتوری روم بین سال‌های 66 و 135 میلادی بود. اولین جنگ یهود و روم (66-73 پس از میلاد) و شورش بار کوخبا (132-136 پس از میلاد) شورش های ملی گرایانه بودند که در تلاش برای بازگرداندن یک کشور مستقل یهودیه بودند. در حالی که جنگ کیتوس بیشتر یک درگیری قومی-مذهبی بود که عمدتاً درگیر می شد. برخی منابع از واژه جنگ‌های یهودی و رومی فقط برای اشاره به جنگ اول یهودی-رومی (66-73 پس از میلاد) و شورش بار کوخبا (132-135 پس از میلاد) استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شامل جنگ کیتوس (115-117 پس از میلاد می‌شود). ) به عنوان یکی از جنگ های یهودی و رومی.

جنگ‌های یهود و روم تأثیر شگرفی بر قوم یهود گذاشت و آنها را از یک جمعیت عمده در شرق مدیترانه به یک اقلیت پراکنده و تحت آزار و اذیت تبدیل کرد. جنگ های یهودی-رومی اغلب به عنوان یک فاجعه برای جامعه یهودی ذکر می شود. وقایع همچنین تأثیر زیادی بر یهودیت گذاشت. پس از اینکه مکان عبادت مرکزی یهودیت معبد دوم، معبد دوم در اورشلیم، توسط سربازان تیتوس در سال 70 پس از میلاد ویران شد.

در مقاله بررسی اتک ان تایتان با دیدگاه تاریخی گفتیم که حکومت مارلی همان حکومت روم می باشد. حکومت رومی که با آلمان نازی ترکیب شده و شرایط ضد یهودی و گتو های یهودی را در مارلی به نمایش در آورده. علتش اینجا مشخص می شود. روم کاری کرد که یهودیان به اقلیت تبدیل شوند و بسیاریشان هم به مسیحیت روی بیاورند. پس در یک اثر که این همه رفرنس های یهودی وجود دارد مشخص است که مارلی به نمایندگی روم باید نقش بد داستان را بازی کند و ضد الدیایی ها یا همان یهودیان باشد. در اتک ان تایتان نیز مارلی ها با جنگ هایی که راه انداختند کاری با الدیایی ها کردند که اقلیت شدند و به پارادایس مهاجرت کردند. حتی مارلی ها به پارادایس هم حمله کردند و باعث مرگ جمعیت کثیری از آنها با فتح دیوار اول شدند.

پوشش جنگی سربازان مارلی عین پوشش سربازان رومی می باشد

گریشیا یگر و ظاهر یهودی

عینک گرد مشکی و کت و شلوار خاص مخصوص اروپا از ترکیبات مشهور یهودیان در سینما می باشد. عنیک گرد مشکی، عینک مخصوص خاخام هاست و ترکیب شدنش با لباس مد اروپای زمان جنگ جهانی ما را به یاد فیلم فهرست شیندلر می اندازد. فیلمی که در آن شخصیت یهودی اصلی شباهت شدیدا زیادی با گریشیا یگر دارد.

نقد و بررسی انیمه اتک ان تایتان(attack on titan) با نگاه دینی

نابود کردن دنیا و دوباره ساختن آن(آنارشیسم)

مصریان بر این باور بودند که جهان نابود می شود و به بی نظمی کشیده می شود و سپس از دل این بی نظمی، نظم جدیدی پدید می آید. یهودیان نیز مصرزدگی خاصی دارند و آثار یهودی محور حتما مصر زده هستند. یهودیان نیز بر این عقیده اند که آخرالزمانی رخ می دهد و جهان را به نابودی می کشد و جمعیت دنیا تا 500 میلیون نفر کاهش پیدا می کند و یهودیان حاکمان جهان جدید می شوند. در اتک ان تایتان هم مشاهده می شود که ارن جهان را به نابودی می کشد و از دل همین نابودی هم هست که تمدن بعدی متولد می شود و یک آخرالزمان مصری و به طبع یهودی رخ می دهد.

نتیجه گیری

ارن یگر منجی الدیایی هاست. یعنی برای آنها مسیح یا ماشیح محسوب می شود که برای نجات آنها ظهور کرده. در عین حال او برای سایر اقوام دنیا دجال محسوب می شود که برای نابودی آنها ظهور کرده. همانند منجی یهودیان. دجال برای آنها قابل احترام است و در رسانه ها از او بارها یاد کرده اند. با اینکه دجال منجی یهود است اما برای سایر ملل یک شخصیت ویرانگر محسوب می شود. اشاره به مسیح هم حساب شده است زیرا دجال همان مسیح دروغین می باشد. پس اگر بخواهیم در یک فیلم دجال را نمایش دهیم حتما باید المان های مسیح را هم به نمایش در بیاوریم.

با تشکر ویژه از #عبدالله_غفاری #عرفان #حمید_سهرابی

نوشته های مشابه

‫28 دیدگاه ها

 1. شما به اصلی ترین شخصیت داستان درست اشاره نکردید یعنی یمیر یمیر مهمترین شخصیت داستانه چون از نسل اون منجی میاد و جالب اینجاست توی اساطیر نورس یمیر غول بدون جنسیته ولی در اینجا دختره !! واگر کمی دقت کنین معلوم میشه یمیر و نسل غولها یعنی کیا؟! حتی اینو شما تو بازی god of war هم میتونین ببینید که پسر کریتوس لوکی مادرش از نسل غول ها و یمیره و آخرین غوله و توی داستان متوجه میشید لوکی منجیه اونم دقیقا از نسل یمیره شما به مقوله اصلی درست اشاره نکردید ارنی که وقتی به قدرت میرسه ظهور میکنه با همه الدیایی ها صحبت میکنه اینم نماد از کیه؟ بنظرم شما مسیحیت و با اصل دین (شیعه) اشتباه گرفتین چون کسایی که این آثارو میسازن میدونن آرماگدون جنگ بین کی و کیه دجال و مسیح و منجی در اینجا یکیه چون خودشون به نحوی اعتراف کردن که مسیح دروغین (دجال) شبکه صهیونیست جهانیه و فرد نیست چون بر اساس روایات دجال

  1. مسائلی که گفتید مربوط به لایه اسطوره ای اتک تایتانه که توی مقاله بعدی نه بعدش بهشون پرداختیم و خارج از مبحث دینی این انیمه اس… اونجا صحبت می کنیم

   1. من سر بسته صحبت کردم اشتباه می کنین مبحث دینیه نه اسطوره ای چرا چون یمیر (نعوذ باالله) به نظر من نماد حضرت فاطمه ست و اگر شما در مقالات شیعی مسلط باشین متوجه میشین مقام حضرت فاطمه یعنی چی مثلا روح در قرآن نماد ایشون و حتی نقش حضرت فاطمه در خلق هستی و اینکه همیشه حواسش به نسلش هست (مادر مومنین) مثل یمیره و نسلی که از اون به منجی میرسه ما تو داستان ارن(امام زمان) شخصیت بدیه که توی فصل آخر همه ازش بدشون میاد و اعتقاد دارن با اینکه آدم بدیه و باعث نسل کشی میشه ولی هدف خوبی داره از بین بردن نفرت الدیایی ها توسط خودشون که این ایده به قدری مزخرفه که سازنده انیمه ۶ ماه یبار قسمت میدن بیرون تا همه نگن چرته

    1. سلام داداش
     این چه حرفیه اخه
     انیمه‌ی ژاپنی رو شما داری تو بافت تفکر اسلامی نقد می‌کنی؟
     اصلا فیلم یمیر چه ربطی به اسلام داره؟
     این دوستان ماه ها زحمت کشیدن که ما همینا رو نگیم

    2. بااین زاویه دید الدیاییا کیان الان؟

  2. اینا کامل توی مقاله اسطوره هستش صبر کنید انشاالله منتشر میشه نه تنها اینا بلکه بیشتر هم گفتیم

 2. فردی تک چشمه( نماد زندگی دنیوی ) و خری داره که همه رو گول میزنه و مست و شیفته خودش می کنه ( رسانه ) و ما تو داستان قدرت رسانه ای مارلی رو میبینیم که همرو علیه الدیایی ها متحد می کنند بنظر من شما اگر با این عینک به داستان نگاه کنید تحلیلتون دقیق و فنی میشه و از گیجی و گنگی در میاد چون شما توی تحلیلتون نمی تونین مشخص کنید دقیقا هدفش چیه امیدوارم نظر من به کمکتون بیاد

  1. حقیقتش ما قدرت دیپلماسی بیشتر از مارلی دیدیم تا رسانه ای… نهایت توان رسانه ای مارلی یک نمایشنامه نصفه نیمه بود. قدرت سخت و توان نظامی شون به علاوه تحریف تاریخ و یک جانبه نگری به تاریخ بود که تنفر علیه پارادایس رو به وجود آوورد که حق هم بود چون الدیایی ها واقعا غارت و آدم کشی کرده بودن
   در کل با هیچ منظری نمیشه مارلی رو سمت دجال گرفت

   1. قدرت رسانه ای مارلی به نظرم در اینجا بود که آخر همرو زد به نام الدیایی ها ما در جنگ خاورمیانه جنایت مارلی رو داریم میبینیم که ربطی به الدیایی ها نداشت و متوجه میشیم که مارلی قبلا هم جنایت کرده ولی تبرئه شده بخاطر اینکه الدیا بهشون ظلم کرده چند قرن پیش بعد دقت کنین که دجال فرد نیست ایدئولوژیه یعنی کسی نباید الان دنبال فرد تک چشم بگرده فرد تک چشم نماد زندگی حیوانیه و عدم اعتقاد به خدا و آخرت و فرد نیست

    1. اگه یک چیز توی مقاله اثبات شده باشه همینه که ارن، یعنی دجال
     اتفاقا توی نگاه مسیحی یهودی دجال انسان هم می‌تونه باشه

  2. توی بخش اسطوره مسئله تک چشم مصر باستان که داخل انیمه هم هست!!!!! گفتیم حالا صبر کنید تا انتشار!

 3. سلام علیکم و عرض تشکر و خسته نباشید بابت این مقاله اگرچه سریال رو ندیدم ولی نکات و اشارات جالبی داشت در بعد دینی و معنوی خود

 4. سلام و خسته نباشید
  واقعا رو این سلسله مقاله های اتک کار شده دم شما گرم اما یه کم توی تبلیغ مطرح کردن سایت علاوه بر مقالات روی تبلیغات هم کار کنید حیله همچین چیز نازی به بعضی از افراد افراطی اوتاکوها نرسه

 5. اقا یه چیزی
  فک کنم کینگ فریتز یه کلاهخود داشت با دو تا شاخ
  ذوالقرنین هم یکی از معانیش به فارسی، یعنی دو شاخ!

 6. سلام وقتتون بخیر باشه و خسته نباشید.
  ایدی دوستان دیدم تو ایتا و تگلرام اخرین بازدید هفته گذشته بود گفتم کامنت بدم شاید زودتر ببینید

  اگه میشه انیمه devilman crybaby رو نقد کنید. یکی از اثاریه که بنظرم واقعا قابل توجه هستش و خیلی بی پرده به عقاید کابالایی و… پرداخته

  ده قسمته که از نتفلیکس پخش شد

  1. سلام علیکم… آیدی ایتای عبداللهی به سرعت پاسخگوی شما هستن به اون پیام میتونید بدید
   این انیمه رو داریم نقد می کنیم یکی از بچه ها پاشه و خیلی هم داره زور میزنه براش

  2. راستی استاد قسمتی که گفتید کسی توانایی فرزنداوری نداره و فقط یک زن بچه دار میشه و…
   من همچین تکه های خیلی واضح توی فیلم هالیوودی دیده بودم

   1. بله. اتک ان تایتان مجموعه ای کامل از عقاید و تفکرات استفاده شده توی سینما و هالیووده و بخش اعظمی ازشون رو داره

    1. سلام یه سواللل در این انیمه به امام زمان عج اشاره شده؟ کدوم قسمت انیمه؟ چه شخصیتی ؟؟؟

    2. سلام علیکم
     ۳ مقاله دیگه برای نقد این انیمه در حال نگارشه. آخرین مقاله ای که ازش منتشر میشه که احتمالا اواخر تابستان هستش به یکسری موضوعات خوف می پردازه که چنین مسائلی داخلش اومده. اونمقاله بیشتر اتک رو سوژه و بهانه خودش کرده برای ارائه محتوا تا بخواد اتک رو نقد کنه

 7. میشه یکی بگه این انیمه آیا ضد اسلامه؟ منظورم اینه یعنی برای تخریب اسلام در این انیمه استفاده شده یا نه؟ مثلا درمورد آخرالزمان و ظهور امام زمان علیه السلام ؟؟
  توی انیمیشن های پیش پا افتاده تر هم شاهد تخریب اسلام و نعوذ بالله امام زمان عج بودیم … همچین انیمه ای بعید می‌دونم اشاره ای به ظهور نکرده باشه

 8. تو کل دنیا یهودیا برا دو چیز مسخره میشن و جوک میسازن سرچ کنید جویش نوز jewish nose ، تو فامیلی گای هم مرتب مسخره شون میکنه، یکی بینی یهود، یکی ترسو بودنشون ، تو اتک هم رشادت ها و شجاع نشون دادن بینی عقابی های بازوبند به دست رو میبینید

 9. جالب بود.
  به نظر یک سری جاها واقعا الهام گرفته شده بود.
  البته که یک سری از چیزایی که گفتین غیرمنطقی بود و اصلا ربطی به داستان نداشت ولی با این حال در یک جاهایی تفسیرهای جذابی داشتین

 10. این هایی که گفتین برای آگاهی خوبه.ولی بیان عمومی نباید بشه.چون از لحاظ هنری،این انیمه منحصر بفرد هستش و باعث میشه مخاطب نگاه کنه.و این مطالب فقط باعث میشه در کنار دیدن اثر،اینا تو ذهنش مرور شه و ناخودآگاه جذب این الهیات یهودی و…شه.من از اتک اونجایی خیلی بدم اومد که توهین کرد به امام زمان علیه السلام.

  1. سلام نگران نباشید لحن و سبک نوشته های این مقالات به گونه ای نیست که جذابیت دوباره ای را به سریال بدهد و جنبه ای انتقادی و عبرت آمیز دارد که ان شاءالله عموم مخاطبین هم از آن بهره می برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *